De Kenniskringen bestaan uit experts die, vanuit hun specialisme, ondersteuning bieden aan de schoolteams van Unicoz. Zij organiseren niet alleen themamiddagen en workshops maar komen ook op teambijeenkomsten om informatie te delen en te adviseren. Om contact op te nemen met de Kenniskring meer- en hoogbegaafdheid kun je een e-mail sturen naar Kim van Campen: kim.vancampen@hetnoorderlicht.unicoz.nl . Om contact op te nemen met de Kenniskring Lezen kun je een e-mail sturen naar Marit van der Meulen: marit.vandermeulen@horizon.unicoz.nl 

 

  • Kenniskring Coaching is nu vaknetwerk Coaching & Begeleiding
    Vanaf dit schooljaar is de Kenniskring Coaching overgegaan in het Vaknetwerk Coaching & Begeleiding. Dit vaknetwerk vind je onder Leer- en vaknetwerken op deze website. Om […]
  • Kenniskring meer- en hoogbegaafdheid
    Introductie Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid bestaan er binnen Unicoz: Denkwijs Unicoz onderbouw (locatie Prins Florisschool) Denkwijs Unicoz bovenbouw (locatie ONC Parkdreef) Denkwijs Unicoz […]
  • Kenniskring Lezen
    “Het vak taal/Nederlands speelt een centrale rol in de ontwikkeling en het leren van leerlingen. Wij leggen als leerkrachten de basis die leerlingen nodig hebben voor […]