In de afgelopen tijd heeft een aantal Unicoz medewerkers letterlijk de koppen bij elkaar gestoken om vanuit hun expertise de onderlinge samenwerking vorm te geven. Hun enthousiasme voor het vak, functie en/of hun rol in de school maakt dat zij elkaar willen ontmoeten om van en met elkaar te leren. Een vaknetwerk is een gave plek om te ontwikkelen en geïnspireerd te raken. Door de ontmoetingen en het delen binnen het vaknetwerk verbetert ook de samenwerking tussen de Unicoz-scholen   

 

 • Vaknetwerk Coaching & Begeleiding
  De Kenniskring coaching en begeleiding bestaat al een aantal jaar maar dit schooljaar hebben de leden er voor gekozen over te gaan in een vaknetwerk. Hierdoor […]
 • Leernetwerk Leraarondersteuners
  In september zijn zeventien onderwijsassistenten van negen Unicoz PO scholen gestart met de opleiding tot Leraarondersteuner. Inmiddels zijn er achttien deelnemers. Zij vormen ons eerste leernetwerk […]
 • Vaknetwerk Onderwijs & ICT
  Het vaknetwerk van de Unicoz ICT-coördinatoren en iCoaches bestaat al een aantal jaar. De rol van ICT- coördinator op school is in de afgelopen jaren een […]
 • Vaknetwerk Intern Begeleiders
  Het vaknetwerk van Intern Begeleiders is het oudste netwerk binnen Unicoz. Kartrekker is Marjolein ter Haar (hoofd O&K).  De Intern Begeleiders komen vijf keer per jaar […]
 • Vaknetwerk schoolopleiders / stagecoördinatoren
  Binnen Unicoz lopen jaarlijks zo’n 100 studenten stage. Veelal volgen zij de Pabo maar het kan ook dat zij de opleiding tot Onderwijsassistent of Leraarondersteuner volgen. […]
 • Vaknetwerk Kindercoaches
  Binnen Unicoz is een aantal kindercoaches werkzaam en ook zij hebben ervoor gekozen een vaknetwerk te starten. Kartrekker is Saskia Verwoerd (De Oranjerie). Zij vertelt enthousiast […]
 • Vaknetwerk Bewegingsonderwijs
  Begin 2021/2022 is kartrekker Martin de Waard (de Oostwijzer) samen met de vakleerkrachten van de andere Unicoz PO scholen het vaknetwerk Bewegingsonderwijs gestart. Martin miste een […]
 • Wil jij een vaknetwerk starten?
  Vaknetwerk starten  Vanuit de Unicoz Academie voeren we gesprekken met alle schoolteams. Tot nu toe hebben achttien teams hun input gegeven. Veel teamleden vragen om nieuwe […]